Til forsiden Besøg og likeDåb i folkekirkenMeld dig ind i folkekirken

Generel info

SÅDAN FORHOLDER MAN SIG VED:

Fødsler
Fødsler anmeldelse automatisk af sygehuset. Hvis det er en hjemmefødsel skal forældrene anmelde til Kirkekontoret eller www.personregistrering.dk

Er forældrene ikke gift med hinanden, men ønsker fælles forældremyndighed, skal man via www.borger.dk anmelde faderskab på en Omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel.


Navngivelse af barn
Et barn skal have et navn inden det er et ½ år gammelt. Hvordan får det et navn? Hvilke navne er godkendt i Danmark?

• Barnet kan få et navn i forbindelse med dåben eller

• Barnet kan få et navn ved en navngivelse. Navngivelse indgives på www.borger.dk

• Henvend dig til præst eller kirkekontor om dåb og navngivelse.

• Godkendte navne Piger og Drenge


Dåb
Ved dåben bliver man medlem af kirken.
Dåben kan foretages som barnedåb eller som voksendåb.

Et menneske som er døbt, kan ikke blive døbt igen i folkekirken.
Dåben finder typisk sted ved søndagsgudstjenesten, men kan også foregå ved en dåbsgudstjeneste.
Ved dåben skal barnet have 2-5 faddere.

Hvis et lille barn er meget sygt, kan man tilkalde præsten til en dåb. Hvis barnet er i akut livsfare kan dåben foretages som nøddåb af en hvilken som helst døbt person.

Dåben aftales med præsten og kirkekontoret. Hvor indskrivning til dåb foregår hos kordegnen, skal man også have en samtale med præsten. Dåben indføres i kirkebog og folkeregister.

En dåbsattest kan bestilles fra alle kirkekontorer. Den er gratis.

Voksendåb aftales med præsten.
Der vil ofte ske en oplæring før dåben.

Gudmor, faddere, vidner
Ved barnedåben skal barnet have mellem to og fem faddere.
En fadder skal være døbt.
En fadder forpligtiger sig til at give barnet en kristen børnelærdom, hvis barnets forældre dør.

Et barn, der går til konfirmationsforberedelse, vil som regel kunne accepteres af præsten som fadder.
Ved dåben bæres barnet af en fadder, som kaldes gudmor eller gudfar. En af forældrene kan også bære barnet.

Ved voksendåb har man ikke faddere, men dåbsvidner.
En fadder har juridisk set ingen pligt overfor det barn, der mister sine forældre. Forældrene kan skrive et 'børnetestamente', hvor de udtrykker deres ønsker.

Navneændring
Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre dit eget eller dine børns navne. Både fornavn og efternavn kan ændres efter navneloven.

Du kan ansøge om navneændring af dig selv eller for dit barn under 18 år. Er du medlem af et anerkendt trossamfund, kan du søge om navneændring ved trossamfundet.

Forud for navneændring udfyldes en blanket, som findes på www.borger.dk.

Her kan ansøgning om navneændring foretages online ved hjælp af digital signatur, ligesom man kan læse nærmere om reglerne for gebyr (505 kr.) på navneændringer.

Vielse
Ved kirkelig vielse henvender man sig til kirkekontoret i det sogn, hvor man ønsker vielse, evt. direkte til den præst, man ønsker, skal foretage vielsen.

Dødsfald

Når en pårørende dør, skal du som efterladt hurtigst muligt efter dødsfaldet anmode om begravelse eller ligbrænding i det sogn, hvor den afdøde boede. 

Dødsanmeldelse
Anmodning om begravelse eller ligbrænding foretages på www.borger.dk.

Begravelse: Når dag og klokkeslæt er fastlagt, aftales salmer m.m. med den præst, der skal forrette begravelsen/bisættelsen.

Alle sognekirkemedlemmer har ret til at blive begravet eller bisat fra deres sognekirke.

ULDUM KIRKE
Poul Martin Møllers Plads 2
7171 Uldum
LANGSKOV KIRKE
Nyborgvej 2A, Langskov
7160 Tørring
SOGNEPRÆST ANNETTE LYSTER-CLAUSEN
Kirkegade 13
7171 Uldum
Tlf.: 75 67 80 51
Mobil: 20 97 12 02